Endülüs (İspanya)

Endülüs(İspanya) Hakkında

Kelime anlamı olarak ”Vandalların Ülkesi” anlamına gelen Endülüs 711-1492 yılları arasında İspanya’da Müslümanların egemenliği altındaki bölgelere genel olarak verilen isimdir. Endülüs Devleti tarihteki en ihtişamlı dönemini Emeviler Devri’nde yaşamıştır. Endülüs Devleti’nin kuruluşu, Abbasi Devleti’nin Emevi Devleti egemenliğine son vermesi neticesinde hanedanlığın son üyesi Abdurrahman’ın İspanya‘ya giderek burada böyle bir bölgeyi Müslüman egemenliğine almasıyla gerçekleşmiştir.

Endülüs, günümüzde İspanya’nın en çok turist çeken bölgelerinin başında gelmekte. İber yarımadasının güneyinde bulunan Endülüs ya da İspanyolca adıyla Andalucia, tarihsel açıdan da büyük öneme sahip bir yerdir. Özerk bir bölge olan Endülüs aynı zamanda İspanya’nın en yoğun nüfusa sahip coğrafyasıdır. 700 yıl boyunca Arap hakimiyetinde kalan Endülüs’te bu döneme yansıtan eserlerin bir kısmı hala ayakta.

Endüslüs(İspanya)

Turlarımız

Endülüs(İspanya) Haritası

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com