Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır.

Varlığımızın ve bu alemin yaratılma sebebi olan Efendimiz’in dünyaya teşrifleri elbette ki tüm islamiyetle şereflenmiş insanları ziyadesiyle mutlu etmektedir. Ve bu özel gün her yıl sevinçle kutlanır.

Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır’da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaradanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.